Hakkımızda

Menü

Hakk?m?zda

     2012 y?l?nda pazardaki ihtiyac? görerek K.Mara?'ta 11 bin metrekarelik alana haz?r beton santral? kuran Limas Beton, bölgedeki üretici firmalar aras?nda yerini ald?.
    2013 y?l?nda Narl? - Pazarc?k Limas Haz?r Beton Santral??nda beton üretimi için ek yat?r?mlar yap?larak tesisin y?ll?k beton üretimi 700.000 bin metreküpe yükseltildi.
    Limas Beton , K.Mara? Eylül 2012?de ve Narl? - Pazarc?k Mart 2013'de Beton Santral? için 11 milyon TL yat?r?m yapt?.
    5.000 metrekare aç?k ve 200 metrekare kapal? alanda kurulu olan santral?n y?ll?k 300 bin metreküp üretim kapasitesi bulunuyor.
    Limas K.Mara? Beton Santral??nda saatte 130 metreküp, Limas Narl?-Pazarc?k Beton Santrali'nde saatte 120 metreküp'tür.
Limas Beton Santral? ? Haz?r Beton / K.Mara?
Limas Beton Santral? ? Haz?r Beton Narl?-Pazarc?k / K.Mara?